משלוח מהיר חינם ברכישה ב199 ש"ח ומעלה

מדיניות החזרות וביטולים

ביטול עסקה והחזרת מוצרים על-ידי המשתמשת

ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו. בהתאם לזאת בעל האתר יהא רשאי לחייב את המשתמשת בדמי ביטול בשיעור של חמישה אחוזים (5%) ממחיר המוצר/השירות שסופק או בסך של מאה (100) ש"ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן "דמי הביטול").

ככל והמשתמשת תהיה מעוניינת בביטול העסקה לאחר שקיבלה לידיה את המוצר, היא תהיה זכאית לעשות כן בתוך 7 יום ממועד קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר יוחזר כחדש ובאריזתו המקורית, קרי שלא נעשה במוצר או באריזתו כל שימוש ובתנאי כמובן שהמוצר לא נפגם. ביטול המוצר ייעשה באמצעות החזרת המוצר לבעל האתר, על חשבונה של המשתמשת ובצירוף חשבונית. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה, לא תהא המשתמשת זכאית להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידה (ככל ששולמו). וכן עלויות המשלוח חזרה מצד הלקוחה לכתובת העסק כפי שתמסר ללקוחה בתהליך ביטול העסקה, עלויות אלו ואחריות המשלוח , יחולו על צד הלקוחה בלבד.

יובהר כי מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר על-פי אותם תנאים. למשל, במצב שבו ישנה התניה לרכישת מספר מוצרים יחד – כמו מוצר שני ב- 40% הנחה, או 2 מוצרים זהים ב- 200 ₪ – קבלת החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כלל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוחה, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. משכך ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוחה או שיגיע לה זיכוי נמוך משווי המוצר, אילו היה נרכש שלא בתנאי המבצע.

ביטול עסקאות ייעשה באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של בעל האתר ב- service@wordpress-842808-2904014.cloudwaysapps.com, בטלפון שמספרו 053-3070622, באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר או במשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת אדני פז 48/64, חדרה. כמו כן, בעת ביטול עסקה על המשתמשת למסור לבעל האתר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת פיזית ומספר הזמנה שנתקבל בעת ביצוע העסקה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים על-ידי בעל האתר

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום ביצוע עסקת הרכישה התגלה כי הפרט אזל מהמלאי; אם המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או פעלה בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה; אם לא נקלטו פרטיה המלאים של המשתמשת באתר; אם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במותג ו/או בבעל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו (לרבות משתמשות אחרות); אם המשתמשת עשתה שימוש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או ליקוט ו/או שיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמשת אחרת באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי של המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב.

בכל מקרה אשר בו, מחמת אירוע ו/או נסיבות שאינן בשליטת בעל האתר, אין באפשרותו לבצע לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחיבות אחרת שלו בהתאם לתנאי שימוש אלו. יובהר כי אירוע לצרכי החלת סעיף זה משמעו הינו לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע ביטחוני. בנסיבות מעין אלו, יהיה רשאי בעל האתר לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול.

בכל מקרה של ביטול עסקה על-ידי בעל האתר, לא יהיה בעל האתר אחראי ולא ישא בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

סל הקניות שלך
אין מוצרים בעגלה
המשיכי בקניות
0
Search
×